Shipping parcels to Poland via Polamer/Chicago. Parcels are delivered to Polamer individually by UPS. No more waiting for the group delivery.
1. weight your parcel
2. measure all 3 (X,Y,Z) dimensions of your parcel, multiply them (XxYxZ) and divide by 166 (WYZ/166)
3. Larger number is consider the weight of your package
4. Check the cost of shipping in the attached tables

Wysyłka paczek do Polski przez Polamer / Chicago.
Paczki są dostarczane do Polamer indywidualnie przez UPS. Nie trzeba już czekać na dostawę grupową.
1. zważyć swoją paczkę
2. zmierz wszystkie 3 wymiary przesyłki (X, Y, Z), pomnóż je (XxYxZ) i podziel przez 166 (WYZ / 166)
3. Większa liczba to waga twojej paczki
4. Sprawdź koszt wysyłki w załączonych tabelach